Menu Zavřeno

WELLNESS DOUBRAVKA Art

Provozní řád privátního WELLNESS

Tento řád slouží k dodržování platných předpisů a norem, ochraně zdraví a bezpečnosti
návštěvníků privátního WELLNESS DOUBRAVKA Art (dále jen „wellness“)

Zaplacením vstupu do wellness, návštěvník stvrzuje, že se řádně seznámil s provozním řádem
a souhlasí s jeho obsahem.

PROVOZOVATEL: Bohuslav Papírník
Sídlo: Železničářská 1378/35, Plzeň
Provozovna: Železničářská 1538/37, Plzeň
IČ : 72251051
ODPOVĚDNÁ OSOBA: Bohuslav Papírník
Telefon : +420 736 228 001
Email : rezervace@wellnessdoubravka.cz

Vstup do wellness

 1. Provozní doba wellness: Po – Ne (9:00 – 22:00). Vstupem do prostoru wellness je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. Vstup do wellness je povolen pouze za základě platné rezervace uskutečněné prostřednictvím webových stránek www.wellnessdoubravka.cz, e-mailem rezervace@wellnessdoubravka.cz nebo na telefonním čísle 736 228 001.
 2. Pronájem místností pro relaxaci s vířivkou nebo se saunou je možný po telefonické dohodě nebo vyplněním rezervačního formuláře na webových stránkách www.wellnessdoubravka.cz. Úhrada může být provedena on-line platební kartou při rezervaci vybrané RELAX ZÓNY nebo v hotovosti při vstupu do wellness. Veškeré provozovatelem potvrzené rezervace jsou závazné. O provedené rezervaci budete informování prostřednictvím SMS a e-mailu (pokud byla e-mailová adresa vyplněna do rezervačního formuláře).

  Storno poplatky za zrušení rezervace zákazníkem:

  Rezervace zrušená více než 24 hodin před započetím rezervované služby je bez storno poplatku.
  Za zrušení rezervace od 24 hodin do 12 hodin před započetím rezervované služby bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny rezervace.
  Za zrušení rezervace méně než 12 hodin před započetím rezervované služby bude účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny rezervace.

  Pro případ, že cena rezervace nebyla uhrazena převodem nebo platební kartou předem, je
  zákazník povinen uhradit storno poplatek na účet č. 2527272036/5500, se jménem zákazníka
  ve zprávě pro příjemce.

 1. Při vstupu do prostor wellness je nutné použít dezinfekci rukou, která je viditelně umístěna před recepcí. 
 2. Vířivá vana (dále jen „vířivka“) je k dispozici pouze členům klubu WELLNESS DOUBRAVKA Art. Děti ve věku 1 – 3 let mohou do vířivky pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou a musí být pod neustálým dohledem osoby starší 18 let. Děti do 1 roku věku mají vstup do vířivky zakázán.
 3. V celém wellness děti do 12 let musí být pod neustálým dohledem osoby starší 18 let.
 4. Za osoby do 18 ti let nese plnou odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 5. Vstup do vířivky je povolen pouze v plavkách a jedné osobě. Nepřípustné jsou zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetně kovových či plastových ozdob.
 6. Provozovatel neručí za případné zdravotní problémy způsobené využitím wellness. Jedná se zejména o osoby, kterým charakter jejich onemocnění neumožnuje využít všechny služby poskytované v prostorách wellness. Např. u kardiovaskulárních chorob se nedoporučuje využívání finské sauny. Rovněž se doporučuje před využitím wellness konzultovat jehonávštěvu se svým ošetřujícím lékařem.
 7. Zákaz vstupu do prostor wellness:
 • osobám s horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, střevními akutními potížemi, parazity, vyrážkami, otevřenými nezhojenými ranami, nemocemi provázenými výtokem a jiným bacilonosičům
 • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován
 • osobám, které nesplňují platná vládní nařízení související s Covid-19 (bez předložení platného potvrzení o bezinfekčnosti)
 • osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog
 • zvířatům
 • se skleněnými předměty, jehlami, žiletkami a jinými ostrými předměty

Osoby nerespektující tento Provozní řád či osoby nedbající pokynů obsluhy, mohou být bez
náhrady z prostor wellness vykázány.

Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je oprávněn využívat všech relaxačních prostor, které si objednal a uhradil, včetně konzumace nápojů z minibaru. Jejich úhradu (dle nápojového lístku) provede po skončení relaxace u obsluhy wellness.
 2. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení wellness a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 3. Před vstupem do wellness je každý návštěvník povinen se umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek, totéž platí po každém použití WC.
 4. Předměty nalezené v prostorách wellness je nálezce povinen odevzdat obsluze wellness centra, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení wellness. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny.
 6. Přání a stížnosti, týkající se provozu wellness, mohou návštěvníci uplatnit u obsluhy nebo přímo u provozovatele.
 7. Návštěvníci jsou povinni opustit wellness prostory v čase, který měli rezervovaný a nebudou blokovat prostory wellness nově příchozím hostům.
 8. V celém prostoru wellness platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu sobě, či ostatním. Po prostorech wellness je doporučeno se pohybovat bos, popřípadě ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou.
 9. Při úrazech, poraněních a nevolnosti je nutné přivolat obsluhu, která případně přivolá lékařskou pomoc.
 10. Provozovatel wellness nenese odpovědnost za poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami svou neopatrností.

Zakázané činnosti ve wellness

 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, rušit klid návštěvníků druhé relaxační zóny
 • běhat po prostorech wellness
 • volat o pomoc bez příčiny
 • znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 • konzumovat potraviny
 • vnášet do wellness vlastní nápoje (vyjma vody), v obou relaxačních zónách je možnost zakoupení nápojů ve vhodných obalech z minibaru
 • vstupovat do vířivky či saun se žvýkačkou
 • vnášet do vířivky nebo saun skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 • vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 • vnášet do prostor wellness nafukovací předměty
 • používat kosmetické přípravky jako jsou oleje nebo různé masážní krémy.

Finská sauna

Finská sauna je horkovzdušná lázeň při teplotě vzduchu kolem 85-95°C při velmi nízké relativní
vlhkosti 15 – 20%.
Optimálního účinku se dosahuje postupným prohříváním, které je doprovázeno intenzivním pocením
a odstraňováním nečistot z těla, tudíž pomocí látkové přeměny pomáhá očistit tělo od zplodin
obsažených v potu.
Pokyny pro návštěvníky sauny:

 1. V prostorách wellness a finské sauny je návštěvník povinen se pohybovat bos nebo ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou
 2. Před vstupem do sauny je návštěvník povinen řádně se umýt mýdlem a osprchovat.
 3. Do sauny vstupuje vždy osušený. Osušku a prostěradlo má každý k dispozici zdarma.
 4. Při prohřívání klient sedí nebo leží bez oděvu na ručníku nebo na prostěradle, chová se tiše a neruší ostatní zákazníky.
 5. Po prohřátí je nutné se osprchovat
 6. Prohřívání se rozděluje na několik časových úseků a po každém prohřátí a následném prudkém ochlazení se doporučuje odpočívat.
 7. Po posledním cyklu saunování a před odchodem z prostor wellness (doporučeny jsou maximálně 3 cykly) je vhodné odpočívat alespoň 20 minut.
 8. Použité prádlo ponechte na podlaze.

BIOsauna

BIOsauna je horkovzdušná lázeň při teplotě vzduchu kolem 40-60°C při relativní vlhkosti 30 – 60%.
Optimálního účinku se dosahuje postupným prohříváním, které je doprovázeno intenzivním pocením
a odstraňováním nečistot z těla, tudíž pomocí látkové přeměny pomáhá očistit tělo od zplodin
obsažených v potu.

Pokyny pro návštěvníky BIOsauny:

 1. V prostorách wellness a finské sauny je návštěvník povinen se pohybovat bos nebo ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou
 2. Před vstupem do sauny je návštěvník povinen řádně se umýt mýdlem a osprchovat.
 3. Do sauny vstupuje vždy osušený. Osušku a prostěradlo má každý k dispozici zdarma.
 4. Při prohřívání klient sedí nebo leží bez oděvu na ručníku nebo na prostěradle, chová se tiše a neruší ostatní zákazníky.
 5. Po prohřátí je nutné se osprchovat
 6. Prohřívání se rozděluje na několik časových úseků a po každém prohřátí a následném prudkém ochlazení se doporučuje odpočívat.
 7. Po posledním cyklu saunování a před odchodem z prostor wellness (doporučeny jsou maximálně 3 cykly) je vhodné odpočívat alespoň 20 minut.
 8. Použité prádlo ponechte na podlaze.

Vířivka

Vířivá vana má mnoho pozitivních účinků. Ať už se jedná o fyzickou úlevu pro tělo, nebo o
psychickou úlevu pro mysl. Pokud máte nějaké vážné zdravotní obtíže, proberte se svým lékařem,
zdali je pro vás koupání ve vířivce vhodné. Vodoléčbu vám možná sám doporučí.

Vířivku po každém návštěvníkovi vypouštíme a provádíme důkladnou dezinfekci
vany a trysek.
Teplotu vody nastavíme na přání (max. 37°C).
Pokyny pro návštěvníky vířivky:

 1. Do vířivky je povinen vstupovat návštěvník bos a v plavkách (nejsou povoleny zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetně kovových či plastových ozdob). Děti ve věku 1 – 3 let mohou do vířivky pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou a musí být pod neustálým dohledem osoby starší 18 let. Děti do 1 roku věku mají vstup do vířivky zakázán
 2. Před vstupem do vířivky je návštěvník povinen řádně se umýt mýdlem a osprchovat.
 3. Personál každému návštěvníkovi názorně předvede jak zapnout trysky a perličku a nastaví dle přání osvětlení. Upravovat nastavenou teplotu je přísně zakázáno.
 4. Do vířivky vstupujte s maximální opatrností. Stejně si počínejte i při vystupování.
 5. Při relaxaci klient sedí klidně, chová se tiše a neruší ostatní zákazníky. Při přemisťování do dalších sedaček se pohybuje pomalu, aby nedocházelo k přetékání vody.
 6. Jeden cyklus trvá cca 20 minut, poté se trysky i perlička vypnou. Doporučujeme alespoň na 10minut opustit vířivku, osušit se a relaxovat na lůžku.
 7. Po posledním cyklu stráveným ve vířivce a před odchodem z prostor wellness je vhodné odpočívat alespoň 20 minut.

Vyloučení z návštěvy wellness

Z wellness bude vykázán každý návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení
tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů obsluhy, nebo se chová jiným nepřístojným
způsobem.

Hygiena

Po každém návštěvníkovi jsou všechny povrchy ošetřeny příslušnými dezinfekčními prostředky.
Trysky vířivky jsou též vždy vydezinfikovány. Čistotu a kompletní výměnu vzduchu zajištuje
rekuperace se třemi filtry.

Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny provozní doby.
V Plzni dne 12.12.2021